چهل #قاعده صوفی مسلکانی که دلی باز و روحی در پرواز دارند:

قاعده2: پیمودن راه حق کار #دل است، نه کار عقل. راهنمایت همیشه دلت باشد، نه سری که بالای شانه هایت است. از کسانی باش که به نفس خود آگاهند، نه از کسانی که نفس خود را نادیده می‌گیرند.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
hedgehog
‫۸ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۰۹:۳۴