چهل #قاعده صوفی مسلکانی که دلی باز و روحی در پرواز دارند:
#قاعده_پنجم: کیمیای #عقل با کیمیای #عشق فرق دارد. عقل محتاط است. ترسان و لرزان گام بر میدارد. با خودش می‌گوید: "مراقب باش آسیبی نبینی." اما مگر عشق این طور است؟ تنها چیزی که عشق می‌گوید این است: "خودت را رها کن، بگذار برود!"
عقل به آسانی خراب نمی‌شود. عشق اما خودش را ویران می‌کند. گنج‌ها و خزانه‌ها هم در میان ویرانه‌ها یافت می‌شود، پس هر چه هست در دلِ خراب است!
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
hedgehog
‫۴ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۲۱:۲۱