شاید بزرگترین #خشم‌ها و #سرخوردگی‌ها از بی کاری نیست، از نداری نیست، از بی آینده بودن نیست: از احساسِ نداشتن #فرهنگ است زیرا آدم میان فرهنگ‌های متفاوت، نمادهای سازش ناپذیر، چهار شقه شده است. چگونه می‌توان وجود داشت اگر آدم نداند در کجا قرار گرفته است.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
hedgehog
‫۷ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۱۳:۵۰