‌… آنچه #زیباست، به این خاطر است که انسان در می‌یابد که #گذرا است. این پیکربندیِ زودگذرِ چیزها در لحظه ای است که انسان همزمان #زیبایی و #مرگ را با هم می‌بیند. … آیا… باید زندگی را اینگونه گذراند؟ همیشه در #توازن میان زیبایی و مرگ، میان حرکت و نابودی اش.
شاید زنده بودن یعنی همین: دنبال کردن #لحظه هایی که می‌میرند.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
sadaf_mz
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۰۶:۱۱