در این صبح دریافتم که #مردن می‌خواهد چه بگوید: در ساعت مردن، این دیگرانند که برای ما می‌میرند زیرا من اینجا هستم، خوابیده روی سنگ فرشِ کمی سردِ خیابان و اهمیتی به مردنم نمی‌دهم، این وضعیت هیچ اهمیتی بیشتر از دیروز ندارد. ولی من دیگر آن هایی را که دوست دارم نخواهم دید و مردن این است، این واقعاً همان #تراژدی است که می‌گویند.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۶ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۲۱:۴۴
sadaf_mz
‫۶ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۱۴:۵۶