از وقتی خودش را می‌شناخت مخالف خشونت بود. معتقد بود علت درگیری‌ها و جنگ‌های این دنیا "مسئله دین" نیست، "مسئله #زبان" است. می‌گفت آدم‌ها مدام دچار سوء تفاهم می‌شوند و درباره یکدیگر به اشتباه قضاوت می‌کنند. "با ترجمه‌های اشتباه" زندگی می‌کنیم. در چنین دنیایی چه معنایی دارد که بر صحت موضوعی، هر چه باشد، اصرار بورزیم؟ حتی امکان دارد راسخ‌ترین اعتقاداتمان از سوء تفاهمی ساده سرچشمه گرفته باشند. راستش در زندگی نیازی نیست بر موضوعی پافشاری کرد، زیرا زندگی یعنی #تغییر مدام.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۸ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۱۶:۴۵
💟💟💟
‫۴ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸، ساعت ۱۳:۵۰