فراتر از این جا شهر توحید است. به سه مرتبه پایانی مراتب کمال می‌گویند. حقیقتاً اندکند انسان هایی که می‌توانند به آنجا برسند. و خدا به هر حالی که افکندشان، خوشحال، آرام و سپاسگزارند. از آن جا که در نخستین مرحله در نخستین مرحله از سه مرحله ی پایانی به نفس راضیه رسیده اند به امور دنیوی اهمیت نمی‌دهند و فریب دنیا را نمی‌خورند.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۴ سال و ۲ ماه قبل، سه شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۰۸:۵۶
💟💟💟
‫۹ ماه قبل، یک شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۸، ساعت ۰۱:۱۵