چرا اینقدر به بعد از مرگ می‌اندیشی؟ تنها زمانی می‌توانی به درستی وجود یا عدم وجود #عشق را در زندگیمان درک کنی، هم #اکنون است. راهنمای عاشقان نه ترس از جهنم است و نه اشتیاق پاداش بهشت. آنها در دریای بی کران لدن شناورند. طایفه صوفیان عاشق خدایند. این عشق بی واسطه است. بی پیچ و خم، بی چشمداشت…
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۴ سال و ۲ ماه قبل، سه شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۰۵:۰۳
Ali
‫۴ سال و ۲ ماه قبل، سه شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۰۷:۴۱
💟💟💟
‫۹ ماه قبل، یک شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۸، ساعت ۰۱:۱۷