فهمیدن چه تأثیری دارد؟. فهمیدن، توضیح دادن است. برای دوست داشتن نیازی به توضیح نیست…
با این همه ، فراوان تأثیر دارد! این تأثیر را دارد که اگر نفهمی، کاملا در اختیار نمی‌گیری
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
hedgehog
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، سه شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۰۵:۲۲