فهمیدن چه تأثیری دارد؟. فهمیدن، توضیح دادن است. برای دوست داشتن نیازی به توضیح نیست…
با این همه ، فراوان تأثیر دارد! این تأثیر را دارد که اگر نفهمی، کاملا در اختیار نمی‌گیری
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
hedgehog
‫۸ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۱۷:۵۲