این که پنداشته می‌شود بهترین پیوندها بر پایه دمسازی_یا تضادها_ بنا می‌گردد اشتباه است. نه این و نه آن، بلکه بر پایه یک جنبش درونی، چیزی مانند این است که :<خودم انتخاب کرده ام، می‌خواهم و عهد می‌کنم > اما عهدی که خوب آبدیده بوده…
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
hedgehog
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۰۵:۲۴