هر عشقی جوهر خاص خود را دارد: آن جا که یکی شکوفا می‌شود، دیگری می‌پژمرد. عشق شهوانی ارج و احترام نمی‌جوید. عشق ارجمند نمی‌تواند تا حد کامجویی ساده فرود آید.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
hedgehog
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۰۵:۲۶