چهل #قاعده صوفی مسلکانی که دلی باز و روحی در پرواز دارند:
قاعده۳۷: #ساعتی دقیق‌تر از ساعت خدا نیست. آنقدر دقیق است که در سایه اش همه چیز سر موقعش اتفاق می‌افتد. نه یک ثانیه زودتر، نه یک ثانیه دیرتر. برای هر انسانی یک زمانِ #عاشق شدن هست، یک زمانِ مردن.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
hedgehog
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۵۳