می دانستم قول دادن به کسی به چه معنا بود. باید بگویی که دیگر کاری را دوباره انجام نمی دهی و هرگز هم نباید آن کار را انجام دهی چون در غیرِ این صورت قولت تبدیل به یک دروغ می‌‌شود.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Elham
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۰۶:۱۸