آخرین فعالیت‌ها


 • عقاید 1 دلقک
  از عقاید 1 دلقک :

  هرگز نباید سعی در تکرار لحظات داشت ، باید آنها را همانگونه که یک بار اتفاق افتاده اند فقط تنها به خاطر آورد. (...)

 • ماجرای عجیب سگی در شب
  از ماجرای عجیب سگی در شب :

  ممکن است کسی پیدا شود که ۵۶۹۸ بار پشت سر هم شیر بیاورد و با خودش فکر کند که آدمی استثنائی است، در صورتی که واقعاً این طور نیست چون از طرفِ دیگر میلیون‌ها آدمِ دیگر هستند که ۵۶۹۸ بار شیر نیاورده‌اند. (...)

 • ماجرای عجیب سگی در شب
  از ماجرای عجیب سگی در شب :

  دوست داشتن یک نفر یعنی کمک کردن به او وقتی توی دردسر بیفتد و مراقبت از او و گفتن حقیقت به او. (...)

 • ماجرای عجیب سگی در شب
  از ماجرای عجیب سگی در شب :

  می دانستم قول دادن به کسی به چه معنا بود. باید بگویی که دیگر کاری را دوباره انجام نمی دهی و هرگز هم نباید آن کار را انجام دهی چون در غیرِ این صورت قولت تبدیل به یک دروغ می‌‌شود. (...)