لبریز از احساس رهایی که در عمرم نظیرش را نشناخته بودم ؛ سرانجام خود را از اسارتی در امان می‌دیدم که از سیزده سالگی یوغش را بر گردن داشتم.
بالاخره این که کشف کردم عشق حالتی روحی نیست بلکه بخت و اقبال است.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، پنج شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۰۹
hedgehog
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، جمعه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۰۷:۵۶
Bavar
‫۱ سال قبل، پنج شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۴۹