چیزی به عنوان برحق بودن من٬، برحق بودن جناح من وجود ندارد، چون طرز تفکر امروز من قطعا بعد از یک یا دو نسل قدری مضحک به نظر می‌رسد؛ شاید تحول جدید آن را کاملا کهنه کرده باشد_ در بهترین حالت٬ بعد از فرونشستن همه ی هیجان‌ها ، به بخش کوچکی از یک روند بزرگ، یک تحول٬ تبدیل شده است.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Ali
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۴۰