نیروهایی هستند که روح و اراده ما را آماده می‌کنند؛ چون در این سیاره یک حقیقت بزرگ وجود دارد: هر که باشی و هر کار کنی، وقتی چیزی را از ته دل طلب می‌کنی، از این رو است که این خواسته در روح جهان متولد شده. این مأموریت تو بر روی زمین است.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
notation69
‫۷ سال قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۱۵
💟💟💟
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۲۰:۴۲