آگاهی پیش از وقوع، شیرجه ناگهانی روح در جریان کیهان زندگی ست، جایی که سرگذشت تمام انسان‌ها به هم می‌پیوندد، و بدین ترتیب می‌توانیم همه چیز را بدانیم، چون همه چیز نوشته شده است.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
notation69
‫۷ سال قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۱۴