… نه در گذشته زندگی می‌کنم و نه در آینده. تنها اکنون را دارم، و اکنون است که برایم جالب است. اگر بتوانی همواره در "اکنون" بمانی، انسان شادی خواهی بود… زندگی یک جشن است، جشنی عظیم، چون همواره در همان لحظه ای است که در آن می‌زی ایم، و فقط در همان لحظه.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
notation69
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۴۴
rayaraha
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۰۳:۰۳