تصمیم‌ها تنها آغاز یک ماجرا هستند. هنگامی که آدم تصمیمی می‌گیرد، در حقیقت به درون جریان نیرومندی پرتاب می‌شود که او را به مکانی خواهد برد که در زمان تصمیم گیری خوابش را هم نمی‌دیده است…
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Ali
‫۶ سال و ۸ ماه قبل، جمعه ۱۸ تیر ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۱۷