شارل گفت: زندگی کردن یعنی چه؟ سری تکان داد و گفت: این زندگی چیزی نیست. دیوانگی است که انسان بخواهد بر دنیایی که هیچ چیز نیست مسلط شود.
لحظه هایی هست که آتشی در دلشان می‌گدازد و همین را زندگی کردن می‌نامند.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۱۰
Moses
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۸ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۰۲:۵۹