Moses

Moses

+ سیاره بی لنگر ..
تقویم مطالعه ۱۳۹۶ X
شهریور
مهر
آبان

آخرین فعالیت‌ها


 • سیذارتا
  از سیذارتا :

  سیذارتا تو شاگرد زیرکی هستی پس این را نیز بیاموز. می‌توان به گدایی مهر رفت، می‌توان مهر را خرید یا پیشکش گرفت یا در کوچه یافت اما مهر را هرگز نمی‌توان از کسی دزدید. (...)

 • آنتیگونه
  از آنتیگونه :

  امید سرگردان نزد گروهی گرانبهاست؛ اما نزد گروهی دیگر جز فریب آرزوهای دور و دراز نیست. (...)

 • حادثه‌ای عجیب برای سگی در شب
  از حادثه‌ای عجیب برای سگی در شب :

  اما مادر سوزانده شد. این یعنی او توی یک تابوت گذاشته شده و سوزانده و نابود شد و خاکستر و دود شد. من نمی‌دانم خاکستر چه شد و نمی‌توانستم موقع سوزاندن جسد سوال کنم چون به مراسم تدفین نرفتم. اما دود از دودکش بیرون آمد و به هوا رفت و گاهی به آسمان نگاه می‌کنم و فکر می‌کنم مولکول‌های بدن مادر آن بالاست، یا در ابرها بر فراز آفریقا یا ... (...)

 • حادثه‌ای عجیب برای سگی در شب
  از حادثه‌ای عجیب برای سگی در شب :

  اما وقتی مادر مرد به بهشت نرفت ، چون بهشت وجود ندارد. (...)

 • مالوی
  از مالوی :

  انگار واقعیت این است که حداکثر امیدی که می‌توان داشت، این است که در پایان کمی با آن موجودی که در آغاز، و در میان کار بوده اید، فرق کرده باشید. (...)

 • مالوی
  از مالوی :

  وجودم لبریز از وحشت است، سرتاسر زندگی ام با وحشت زندگی کردم، وحشت از کتک، توهین، فحش، این جور چیزها را به راحتی می‌توانم تحمل کنم، اما هرگز نتوانستم به کتک عادت کنم. عجیب است. حتا از تف هم دردم می‌گیرد. (...)

 • مالوی
  از مالوی :

  خیلی شدیدند، همین ناخوشی هایم، خندقی عمیق، و معمولا از قعر آن بیرون نمی‌آیم. (...)

 • کشور آخرین‌ها (سفر آنا بلوم)
  از کشور آخرین‌ها (سفر آنا بلوم) :

  زندگی ما چیزی جز مجموعه شرایط چندگانه نیست، شرایطی که هر قدر در جزئیات متنوع باشند، در طرح اساسی خود تابع تصادفند. (...)

 • کشور آخرین‌ها (سفر آنا بلوم)
  از کشور آخرین‌ها (سفر آنا بلوم) :

  تصمیم هایی وجود دارد که هیچ کس نباید ناچار به اتخاذشان شود، گزینه هایی که بار بی اندازه‌ای بر ذهن می‌گذارند. در نهایت هر چه بکنی سرانجام پشیمان می‌شوی و تا آخرین روز زندگیت پشیمان می‌مانی. (...)

 • کشور آخرین‌ها (سفر آنا بلوم)
  از کشور آخرین‌ها (سفر آنا بلوم) :

  قلب‌های شکسته گاه بر اثر کار زیاد التیام می‌یابند. (...)

 • کشور آخرین‌ها (سفر آنا بلوم)
  از کشور آخرین‌ها (سفر آنا بلوم) :

  تا وقتی مطمئن نشوم، امیدم را از دست نمی‌دهم. (...)

 • کشور آخرین‌ها (سفر آنا بلوم)
  از کشور آخرین‌ها (سفر آنا بلوم) :

  نمی توانم ننویسم. این کتاب تنها چیزی ست که به من نیروی ادامه زندگی می‌دهد و مانع می‌شودکه به خودم بیاندیشم و زندگی ام مرا ببلعد، اگر دست از کار بکشم، از دست می‌روم. فکر نکنم بی کتاب حتی یک روز دوام بیاورم. (...)

 • کشور آخرین‌ها (سفر آنا بلوم)
  از کشور آخرین‌ها (سفر آنا بلوم) :

  گونه ای غم حیوانی و خام مرا در بر گرفت. بی هیچ تصویر یا اندیشه‌ای. (...)

 • کشور آخرین‌ها (سفر آنا بلوم)
  از کشور آخرین‌ها (سفر آنا بلوم) :

  [خاخام] گفت: هر یهودی گمان می‌برد به آخرین نسل یهودیان تعلق دارد. ما همیشه در پایان به سر می‌بریم و همواره بر آستانه‌ی لحظه‌ی واپسین ایستاده‌ایم. (...)

 • کشور آخرین‌ها (سفر آنا بلوم)
  از کشور آخرین‌ها (سفر آنا بلوم) :

  در واقع هر کس به زبان خصوصی خود سخن می‌گوید و در حالی که لحظات درک متقابل کاهش می‌یابد، ارتباط دو نفر به سختی فزاینده ای صورت می‌گیرد. (...)

 • سقراط مجروح
  ستاره داد
 • قصر
  ستاره داد
 • دلبند
  ستاره داد
 • تهوع
  ستاره داد
 • بوف کور
  ستاره داد
 • برفک
  ستاره داد