یاد حرف پدر افتادم که می‌گفت "نه با کسی بحث کن، نه از کسی انتقاد کن. هر کی هر چی گفت بگو حق با شماست و خودت را خلاص کن. آدم‌ها عقیده ات را که می‌پرسند، نظرت را نمی‌خواهند. می‌خواهند با عقیده خودشان موافقت کنی. بحث کردن با آدم‌ها بی فایده است."
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۰۶:۰۴
docharane
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۸ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۰۴:۱۴
ADIB
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۴۰
💟💟💟
‫۵ ماه قبل، دو شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۳۹