یاد حرف پدر افتادم که می‌گفت "نه با کسی بحث کن، نه از کسی انتقاد کن. هر کی هر چی گفت بگو حق با شماست و خودت را خلاص کن. آدم‌ها عقیده ات را که می‌پرسند، نظرت را نمی‌خواهند. می‌خواهند با عقیده خودشان موافقت کنی. بحث کردن با آدم‌ها بی فایده است."
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۰۶:۰۴
docharane
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۸ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۰۴:۱۴
ADIB
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۴۰