چه قدر بد است که آدم باید همیشه سنگ صاف خودش را داشته باشد و هیچ کس نباشد سنگ صافش را به آدم قرض بدهد. از ترس این که مبادا یک وقت خودش ببازد
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۱۸
Ali
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۲۶ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۳۸