۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۴ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۱ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۲۴
Elham
‫۴ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۱ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۳۱