به اعتقاد من کتاب‌ها را باید از دست متفکرین گرفت، زیرا آن‌ها نمی‌دانند خواندن چیست و در واقع آن چه را که می‌خوانند نمی‌شناسند، بنابراین کتاب‌ها را باید به دست کسانی سپرد که هرگز نمی‌خوانند، زیرا برای خواندن باید ارزش قائل شد و آن را همانگونه شناخت که محققان نشان داده اند.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Elham
‫۷ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۳ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۴۲