لازمه مهم آموختن، #تنهایی است. و این شرط لازم برای هر آموزش است؛ آموزش صداقت. شناخت تنهایی در هر زمان و مکانی که باشیم باید انجام گیرد. تنهایی چیزی است که ذهن به طور ذاتی آن را می‌شناسد و این شناخت ریشه‌ای است؛ به همان اندازه ریشه‌ای است که نان روی میز. تنهایی همانند نان خوش طعم است و بوی دلپذیری دارد و میان دست خُرد می‌شود و خودش را به سرنوشت می‌سپارد تا تکه تکه شود.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۷ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۴ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۱۸:۴۳
Ali
‫۷ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۴ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۵۰