۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۳ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۷:۳۴
damir
‫۳ سال و ۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۳۹