۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۴ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۷:۳۴
damir
‫۴ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۳۹