چون اگر "پرده باز" در آغاز از راز پشت پرده بگوید، "پرده بردار" باید بموید. باید باد بخورد! پرده بَر دار…
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۳۷
damir
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۵۱
holy.mary
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۲۶