آنچه بر جهان حکومت میکند، پیشامد و احتمال است، تصادف محض، و تصادف هر روز مثل سایه ما را تعقیب میکند. هر آن ممکن است زندگی را از ما بگیرند، بی هیچ علتی.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Faeze
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۶:۵۹
kafebook
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۷:۱۵