گفت: خیلی می‌ترسم؛
گفتم: چرا؟
گفت: چون از ته دل خوشحالم، این جور خوشحالی ترسناک است…
پرسیدم: آخه چرا؟
جواب داد: وقتی آدم این جور خوشحال باشد
سرنوشت آماده است چیزی را از آدم بگیرد!
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
💟💟💟
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۲ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۱۲:۲۷