-در دنیایی که هر کسی به هر بهایی،برای بقایش می‌جنگد، در مورد رفتار کسانی که تصمیم می‌گیرند بمیرند، چه قضاوتی میشود کرد؟
هیچ کس نمیتواند قضاوت کند. هر کسی وسعت رنج خود را میشناسد، و میزان فقدان معنای زندگیش را.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
docharane
‫۶ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶، ساعت ۱۳:۰۴