پطرونیوس نگاه عمیقی انداخت و گفت: ای جوان خوشبخت! گرچه دنیا زودگذر و حوادث آن ناپایدار است و در ان سعادتی برای انسان متصور نیست، اما یک چیز در این عالم شیرین و گرانبهاست و ان جوانی ست، این جوانی ست که به انسان اینهمه شور و هیجان میدهد.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
hedgehog
‫۳ سال قبل، سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۰۹