آنکه می‌خندد همواره در موقعیتی برتر از آنکه بر او می‌خندند واقع است. فرودستان، تحقیرشدگان، بردگان و محکومان در تحمل وضعیت ناسازگار خود همیشه از خنده نیرو گرفته‌اند، و این به آن‌ها امید داده است که خواهند توانست سرنوشتشان را بگردانند. آنکه به مسلخ می‌برندش چه بسا هزلی گزنده بگوید، اما آنکه به رهبری برگزیده شده،‌به قول گفتنی "شوخی سرش نمی‌شود." به همین دلیل است که طنزِ فرودستان وجود دارد، اما مثلا "طنز قهرمانی" یا "طنز شاهی" وجود ندارد.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
EJofreh
‫۷ سال و ۲ ماه قبل، جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۵۲
jhamid93
‫۷ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۵:۳۱