آیا می‌شود بالاخره سری بر من جوانه بزند، سری از آن خودم، که در آن زهرهایی عمل بیاورم شایسته خودم، و پاهایی که زیرشان علف سبز شود، بالاخره در آن جا می‌بودم، بالاخره می‌توانستم بروم، این تنها درخواستی است که دارم، نه، نمی‌توانم درخواستی داشته باشم.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Elham
‫۶ سال و ۱۱ ماه قبل، جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۱۶:۵۳