۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
EJofreh
‫۳ سال قبل، شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۰۱
hedgehog
‫۳ سال قبل، یک شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۰۵:۲۳
atena1987
‫۳ سال قبل، چهار شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۰۳:۳۱