راه رو نشان دادم. یعنی بفرمایید بریم. رفتیم و بارون هم یکهو بند اومد. خال بانو هم یکهو ایستاد و سرشو گرفت طرف آسمون و انگار که دخترکی چهارده ساله باشه دور خودش چرخید و با صدایی که نی لبکی‌تر از قبل شده بود خوند: "مه لیچک نون ته میه م او ته میه م خشکم که."
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
EJofreh
‫۳ سال قبل، شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۰۱
Ali
‫۳ سال قبل، یک شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۰۲