و بدین ترتیب در آن هوای آفتابی با آن توده‌های عظیم برگ که از شاخه‌های درختان بیرون می‌ریخت (درست همانجور که رویش گیاهان را در فیلم‌های تند شده سینما می‌بینیم) این اعتقاد آشنای قدیمی به من بازگشت که با رسیدن تابستان، زندگی از نو شروع می‌شود.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Elham
‫۴ سال و ۸ ماه قبل، جمعه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۱۶