۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۰۷:۴۶
💟💟💟
‫۶ ماه قبل، جمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۵۷
💟💟💟
‫۶ ماه قبل، جمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۵۷