۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۴ سال و ۸ ماه قبل، سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۲۰:۱۶
💟💟💟
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۲۷
💟💟💟
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۲۷
HouriehEbrahimi
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۰۸:۲۳