… و لذت اینکه بتواند بگوید، تمام روز وقت دارم، تا اشتباه کنم، جبران کنم، آرام شوم، دست بکشم، ترسی ندارم، بلیتم تا آخر عمر اعتبار دارد.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
zahralabbafan
‫۴ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۰۶