زندگی همین بود؛ شادی و غم…امید و وحشت… و تغییر.
همیشه تغییر!
هیچ راه فراری نبود.
مجبور بودی گذشته را کنار بگذاری و تازگی را به قلبت راه دهی. مجبور بودی یاد بیگیری که شرایط جدید را دوست داشته باشی و به وقتش آن را هم کنار بگذاری.
بهار با همه زیباییش خواه ناخواه به تابستان می‌رسید و تابستان جای خود را به پاییز می‌داد.
تولد… ازدواج… مرگ…
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
s@sahar
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۴۳
holy.mary
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۲۰:۰۱