لحظه هایی هست که گذشته با چنان نیرویی ظاهر می‌شود که به نظر می‌رسد آدم را از بین می‌برد.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Sunrise
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۰۱