تنها معلم واقعی در زندگی خود زندگی است. آموزش دیگری که ارزش داشته باشد وجود ندارد. فقط با زندگی کردن،می توان زندگی را آموخت و هر انسانی خودش باید از آغاز شروع به یاد گیری کند.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
docharane
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۸ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۵۲
holy.mary
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۸ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۱۵
Mehrdad
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، یک شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۳:۵۱