تنها معلم واقعی در زندگی خود زندگی است. آموزش دیگری که ارزش داشته باشد وجود ندارد. فقط با زندگی کردن،می توان زندگی را آموخت و هر انسانی خودش باید از آغاز شروع به یاد گیری کند.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
docharane
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، پنج شنبه ۹ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۰۰:۲۲
holy.mary
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، پنج شنبه ۹ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۰۹:۴۵
Mehrdad
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۰۱:۲۱