آخرین فعالیت‌ها


 • پدر سرگی
  از پدر سرگی :

  «چه مقدار از این کارهای من برای خداست و چه مقدار برای بندگان؟» (...)

 • پدر سرگی
  ستاره داد
 • پدر سرگی
  از پدر سرگی :

  وسوسه باید به جهان وارد شود،اما وای به حال کسی که وسوسه به واسطه او وارد شود. (...)

 • شیطان
  از شیطان :

  دیوانه‌تر از همه بی تردید کسانی هستند که در دیگران آثار جنونی را می‌بینند که در خود نمی‌بینند. (...)

 • مه
  ستاره داد
 • مه
  از مه :

  وقتی به من می‌گفت که شما می‌خواهید مرا بخرید،البته نه عشق مرا که خریدنی نیست،بلکه می‌خواهید جسم مرا بخرید…من جسم او را بخرم،جسم اورا؟آیا مال خودم هم برایم زیاد نیست؟بله ارفئو جسم من هم برای من زیادی است. چیزی که من احتیاج دارم،روح است،روح. (...)

 • مه
  از مه :

  تنها معلم واقعی در زندگی خود زندگی است. آموزش دیگری که ارزش داشته باشد وجود ندارد. فقط با زندگی کردن،می توان زندگی را آموخت و هر انسانی خودش باید از آغاز شروع به یاد گیری کند. (...)

 • مه
  از مه :

  جنون سفر از مقوله مکان گریزی است،نه از مقوله عشق به مکان. (...)

 • عارف جان سوخته (شرح حال مولانا)
  برای عارف جان سوخته (شرح حال مولانا) نوشت :

  کتاب به شرح زندگی جلال الدین محمد بلخی (مولانا) به روایت حسام الدین چلپی پرداخته. شاید تلاش نویسنده موجب آشنا شدن خواننده با زندگی مولانا و شخصیت‌های هم دوره مولانا بشه مثل چگونگی برخورد شمس و مولانا،صلاح الدین زرین کوب ،سرودن مثنوی معنوی و کتابت حسام الدین چلپی…که برای شخصی که بدنبال آشنایی اولیه با مولانا باشه، بد نیست.

 • عارف جان سوخته (شرح حال مولانا)
  از عارف جان سوخته (شرح حال مولانا) :

  شمس: در میان باش و تنها باش! (...)

 • عارف جان سوخته (شرح حال مولانا)
  از عارف جان سوخته (شرح حال مولانا) :

  شمس پچ پچ کنان گفت: فراق آدمی را پخته می‌کند و پاک وپیراسته از عیب. (...)

 • عارف جان سوخته (شرح حال مولانا)
  از عارف جان سوخته (شرح حال مولانا) :

  ((سی سال خدای را می‌طلبیدم. چون بنگریستم او طالب بود و من مطلوب.) )مولانا مدام این جمله بایزید را پیش خود تکرار می‌کرد. (...)

 • عارف جان سوخته (شرح حال مولانا)
  از عارف جان سوخته (شرح حال مولانا) :

  ثریانوس در محکمه گفت: هرگز نمی‌گویم که مولانا خداست بلکه می‌گوییم او خداسازست. نمی بینی که مرا چگونه ساخت؟ (...)

 • عارف جان سوخته (شرح حال مولانا)
  از عارف جان سوخته (شرح حال مولانا) :

  نگهبانان از آنها نیز مانند همه بیگانگان پرسیدند که از کجا می‌آیند و به کجا می‌روند. سلطان العلما،پدر مولانا ،پاسخ داد: ((از پیش خدا می‌آییم و به سوی خدا می‌روییم) ) (...)

 • عارف جان سوخته (شرح حال مولانا)
  از عارف جان سوخته (شرح حال مولانا) :

  هنگام ترک نیشابور،عطار به دیدن آن مرد جوان که از پی پدرش می‌رفت،به پدر گفت: چه صحنه عجیبی! دریایی پیش می‌رود و اقیانوسی آن را دنبال می‌کند. (...)

 • مرگ ایوان ایلیچ
  از مرگ ایوان ایلیچ :

  یکی بالای سرش گفت: تمام کرد! ایوان ایلیچ گفته او را شنید و آن را در روح تکرار کرد. در دل گفت: مرگ هم تمام شد. دیگر از مرگ اثری نیست. نفسی عمیق کشید، اما نفسش نیمه کاره ماند. پیکرش کشیده شد و مرد. (...)

 • مرگ ایوان ایلیچ
  از مرگ ایوان ایلیچ :

  با خود گفت: آپاندیس. کلیه ی از جا کنده شده و سرگردان؟نخیر،صحبت این چیزها نیست. صحبت از زندگی…و مرگ است. پیش از این زندگی بود،ولی دارد می‌رود. می رود و من نمی‌توانم نگهش دارم (...)

 • مرگ ایوان ایلیچ
  از مرگ ایوان ایلیچ :

  کایوس انسان است،انسان فانی است،پس کایوس فانی است. (...)

 • فارنهایت 451
  ستاره داد
 • سومین پلیس
  ستاره داد
 • عامه پسند
  ستاره داد
 • بعد از تاریکی
  برای بعد از تاریکی نوشت :

  زیبا بود، نثر روان و سرراستی داره و برخلاف باقی کتاب‌های موراکامی خیلی سورئال نیست تشکر بابت ترجمه آقای علی حاجی قاسم ولی ترجمه مهدی غبرائی بهتر و روانتر هست

 • دل تاریکی
  ستاره داد