نظریه‌های یک هنرمند در باب هنر همیشه در ناکامی‌های هنری‌اش ریشه دارند، میزان عشق و علاقه‌اش به این تئوری‌ها نسبت مستقیم دارد با شدت شکست‌هایش.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
docharane
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۰۸:۲۴
Parviz
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۵۹
Parviz
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۵۹