تنها آدم‌هایی که ارزش نگاه کردن دارند کسانی هستند که رسیده‌اند به قعر و آن ته کمانه کرده‌اند، چون بعد از کمانه کردن در عجیب‌ترین مدارها قرار می‌گیرند.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
hedgehog
‫۲ سال قبل، یک شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶، ساعت ۰۶:۴۵