من هیچ‌وقت مفهوم مردانگی را نفهمیدم. باشد، رقابت و جنگ چشم‌و‌همچشمی مردان برای به دست آوردن زنان از منظر تکاملی برایم قابل‌درک است. ولی این رفتار مردان که در میخانه‌ها و دعواهای خیابانی و باشگاه‌ها بی‌این‌که پای زنی در میان باشد می‌زنند دخل هم را می‌آورند، همیشه برایم مشکوک و عجیب بوده‌.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Parviz
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۴۰