راستش در تمام زندگیم هیچ‌کس از برانگیختن خشم من نترسیده، هرچند پیش اومده که در خیابون زنی رو طوری نگاه کنم که خودش رو آویزون کنه به دوست‌پسرش تا پیامی واضح رو به من برسونه.