خدایا، به‌جز آزار نژادی، گرسنگی و انگ بی‌بندوباری عذابی عذابی نیست که با آن ناآشنا باشم. چرا فلج شدن و تجاوز باید تربیت احساسات من باشد؟ می‌دانم که اغلب فراموش می‌کنیم "حقوق بشر" یک چیز کاملاً من‌در‌آوردی است، ولی وقتی مال خودت را زیر پا می‌گذارند آدم دردش می‌گیرد. تبریک بابت متوازن کردن کشتارها در میادین جنگ ولی آیا کلمه‌ی رمز "دیگر بس است" یادت رفته؟
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
hedgehog
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۵۱