کلماتی که آن گدای کور به نوحه می‌خواند معنایی بسیار عمیق‌تر دارند، باید مانند مفسرین کتاب خدا که در آیات تورات غور می‌کنند و به شرح و تفسیر آن‌ها می‌پردازند در کلمات آن گدای کور دقیق شد تا معلوم گردد که تاریک‌ترین زندان نه کوری است و نه حسد، بلکه عشق است.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
docharane
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۰۵